Burgerweeshuis, Amsterdam

« »

Burgerweeshuis, Amsterdam

Omschrijving: Burgerweeshuis
Adres: IJsbaanpad 1-5, Amsterdam
Vloeroppervlakte: 6.500 m² BVO
Opdrachtgever: Burgerweeshuis VOF
Bouwmanager: Aronsohn Management
Architect: Wessel de Jonge Architecten
Adviseur: Hans van Dam Projectmanagement & Advies
Aannemer: BAM Bouw en Techniek
Soort opdracht: Na selectie is het project in bouwteamverband met de projectmanager, architect en bouwkundig aannemer verder uitgewerkt.

Het voormalig Burgerweeshuis is een Rijksmonumentaal gebouw, een ontwerp van architect Aldo van Eyck (1918-1999) en heeft een oppervlak van ca. 6.300 m² BVO. Bij de bouw stonden duurzaamheid, energiezuinigheid en respect voor de rijke historie centraal. Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland hebben daar maximaal invulling aan geven en de complete installaties gerealiseerd.

Warmte en koude voor het pand worden grotendeels opgewekt door een WKO-installatie, aangevuld met enkele cv-ketels. Als afgiftesysteem is gekozen voor vloerverwarming en -koeling. Bij de relatief koudere buitenramen zijn, om tochtverschijnselen te voorkomen, convectoren aangebracht waarin tevens een ventilatorelement is geïntegreerd. Aanvullend op de WKO-installatie is een energiedak in het monumentale dak geïntegreerd, die bij onbalans de WKO-bron regenereert.

Het voormalige Burgerweeshuis is opgebouwd uit veertien paviljoens – de vroegere woongroepen van de weeskinderen – die in het huidige ontwerp zijn gehandhaafd. Er is een collectieve klimaatinstallatie gerealiseerd, met aftakkingen naar de verschillende paviljoens, zodat ieder paviljoen toch solitair geklimatiseerd kan worden. Om in de gevraagde ventilatie te voorzien, zijn alle paviljoens uitgerust met een ventilatie-unit inclusief warmteterugwinning. Naast duurzaamheid speelden geluidsreductie én flexibel ruimtegebruik in de toekomst hierbij een centrale rol.
Uitdaging in het project was dat de gevel ongemoeid moest blijven en dat alle installaties volledig uit het zicht moesten worden weggewerkt. Daarom is de infrastructuur hoofdzakelijk in de kruipruimte gemaakt.

Oude beeldbepalende interieurelementen zijn zoveel mogelijk behouden. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstaande lampen en betonnen wandlampen uit 1959, die we hebben gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. Ook zijn er nieuwe betonnen armaturen gemaakt, in de oude uitstraling, om de esthetiek van vroeger terug te brengen. Aanwezigheidsdetectie en LED-verlichting zorgen voor duurzame verlichting en reductie van energiegebruik.

Omschrijving W-installaties:

De werktuigkundige installaties omvatten de hemelwaterafvoer, binneriolering, warm- en koudtapwater, sanitair, verwarming-, ventilatie-, koel- en regelinstallaties. Warmte en koude levering middels een WKO-installatie gekoppeld aan warmtepomp, energiedak en aanvullende ketels. Afgifte middels vloerverwarming en ventilator convectoren.

Omschrijving E-installaties:

De elektrotechnische installaties zijn vervangen en omvatten licht- en krachtinstallaties, data-installatie, alarminstallatie, camerabewaking, toegangscontrole en brandmeldinstallatie.

Voor de verlichting zijn oude armaturen gerestaureerd en geschikt gemaakt voor LED-verlichting. Verlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie. Bekabeling is volledig uit het zicht aangebracht. Elk paviljoen is voorzien van een patchkast.