Ontwerp en ontwikkeling

Regeren is vooruitzien.
Samenwerken maakt nieuwbouw pas écht succesvol.

Een nieuwbouwproject is de ideale situatie voor co-creatie. Het gezamenlijke doel is de beste keuzes te maken voor de gehele levensduur van het project. Effectief samenwerken is daarbij essentieel, want vaak zijn er veel partijen bij een project betrokken. Klimaatservice/Elektroservice beschikt over de ervaring én het vermogen om goed samen te werken en kan vanuit verschillende rollen acteren.

Toekomstige besparingen beginnen NU

Bij Klimaatservice/Elektroservice hebben we veel ervaring met onder andere bouwteamwerken. Mooie voorbeelden waarbij het meedenken met de bouwpartners kan lonen, zijn klimaatplafonds met geïntegreerde lichtoplossingen, warmte- en koudeopslag in de bodem, warmtepompen of zonnecollectoren. Slimme engineering leidt hierbij steeds vaker tot een integrale systeemoplossing die financieel aantrekkelijk én toekomstbestendig is. Bovendien maken geïntegreerde technieken met software en datanetwerken ontwerp & beheer op afstand mogelijk.

Winst voor iedereen

Door open te staan voor nieuwe technieken valt er nog veel winst te behalen. Bij ‘virtueel bouwen’ hebben partijen vooraf en gedurende de bouwfase inzicht in een project. De communicatie en afstemming verlopen hierdoor duidelijker, waardoor er minimale faalkosten zijn bij de realisatie. Prefabricage is ook een voorbeeld van zo’n bewezen oplossing die nuttig kan zijn bij een strakke planning. In alle fases valt er op een constructieve manier nog heel wat te besparen: van bouwen, tot monitoring en serviceverlening. In ieder jaargetijde willen we het perfecte comfort leveren, met zo laag mogelijke energiekosten. Winst voor iedereen en voor het milieu!

Teamwork

Zaken worden steeds complexer, meer geïntegreerd en gaan steeds sneller. Dit vraagt nauwe afstemming en direct contact met de opdrachtgevers. Afstemming in advies en begeleiding, van het initiatief tot de uitvoering. Binnen het ideale team is er vertrouwen, is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt er helder gecommuniceerd. Bij Klimaatservice/ Elektroservice beschikken we over een platte organisatie, heldere lijnen en vaste medewerkers met specialistische ervaring. Wij geloven in kleine teams, waarbij de betrokkenen op vaste (team)bespreekmomenten hun ervaring inbrengen. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt, wat het uiteindelijke project ten goede komt.

Lees verder over Bouw en Inrichting >

Wilt u praten over uw ontwerp? Neem contact met ons op.