Bouw en inrichting

Multidisciplinaire aanpak in klimaat en elektra.
Een combinatie met alleen maar voordelen.

Bij de uitvoering van een project werken we nauw samen met de opdrachtgever en betrokken adviseurs, architect, bouwkundig aannemer, installatieadviseur, et cetera. Vanuit verschillende invalshoeken worden het project en de voortgang bekeken. Hierbij zijn we een waardevolle sparringpartner, die praktisch invulling geeft aan ideeën en wensen. Klimaatservice/Elektroservice combineert verschillende installatiespecialismen, wat synergievoordelen oplevert.

Organisatie van het bouwteam

Bij de realisatie van nieuwe projecten is Klimaatservice/Elektroservice in het bouwteam vertegenwoordigd met een projectgroep. De projectgroep bestaat uit een projectleider, werkvoorbereider en monteurs. Bij de samenstelling en taakverdeling is er aandacht voor menselijke aspecten en open communicatie. Vertrouwen is belangrijk om tot een goede taakverdeling met goede werkafspraken te komen.

Efficiënte en veilige werkwijze

Bij het bouwen maakt het team het werk- en coördinatieplan, waarbij we flexibel inspelen op onvoorziene zaken. Veiligheid en efficiency zijn belangrijke aandachtspunten bij alles wat we doen. Tijdens bouw- en werkvergaderingen worden zaken afgestemd en rapporteert de projectleider over de werkzaamheden. Door digitale (BIM)tekeningen beschikken de teamleden tot op de bouwplaats over de meest actuele informatie. Aan de hand van checklisten bewaken we de kwaliteit en voortgang. De beschikbaarheid en juiste inzet van mensen is een belangrijk onderdeel van deze planning, net als tijdige aan- en afvoer van materialen en beheersing van de afvoer van reststoffen.

Kwaliteitsborging en garantie

Om langdurig voor relaties te kunnen werken, moet er constant kwaliteit geleverd worden. Klimaatservice/Elektroservice beschikt over een bewezen staat van dienst, met een diversiteit aan opdrachtgevers en referentieprojecten. Management, projectleiders en vakspecialisten worden voortdurend opgeleid en bijgeschoold. Wij beschikken over diverse certificeringen, erkenningen en waarborgen. We volgen protocollen voor arbeidsomstandigheden en ter voorkoming van overlast in de omgeving van de bouwplaats. Voor een aantal relaties regelen we ook het totale bouwmanagement bij uitbreidingen of renovaties.

Lees verder over Beheer en Onderhoud >

©Foto Hidde

Wilt u meer weten over bouw en inrichting? Neem contact met ons op.