Hoofdkantoor GGD-Regio Utrecht, Zeist

«

Hoofdkantoor GGD-Regio Utrecht, Zeist

Omschrijving: Hoofdkantoor GGD-Regio Utrecht
Adres: De Dreef 5, Zeist
Opdrachtgever: GGD-Regio Utrecht
Bouwmanager: Republiq
Architect: Fokkema & Partners Architecten
Adviseur: Nelissen ingenieursbureau BV
Aannemer: Ooijevaar BV
Soort opdracht: Na selectie is het project in bouwteamverband verder uitgewerkt

De vernieuwde huisvesting van het hoofdkantoor van GGD regio Utrecht in Zeist moet er voor zorgen dat het weer aansluit op de kernwaarden; Zichtbaar, onafhankelijk, eigentijds, verbindend en alert. Het kantoor was verouderd en had een gesloten structuur met een binnenklimaat wat niet op orde was. Met de renovatie is het weer toekomstbestendig, flexibel en is het een inspirerende en stimulerende werkomgeving geworden. Een ‘clubhuis’ voor GGD regio Utrecht.

Het gebouw is tot op casco gestript en getransformeerd naar een prachtig transparant en open kantoor, voorzien van een eigentijdse en duurzame klimaatinstallatie.

Omschrijving W-installaties:

De complete werktuigkundige installaties zijn vernieuwd. In verband met de beperkte verdiepingshoogte is ervoor gekozen om geen systeemplafond aan te brengen en de installaties in het zicht te houden. Samen met de architect is hier veel aandacht aan besteedt om daar toch een strak en rustig beeld van te maken. De benodigde warmte en koude wordt opgewekt met een lucht/water warmtepomp. Ventilatie wordt verzorgd door gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. De ruimten worden verwarmd, gekoeld en geventileerd met vrij hangende inductie-units.

Omschrijving E-installaties:

Vanwege het ontbreken van een systeemplafond is de installatie volledig in het zicht uitgevoerd. Alle buisleidingen zijn na het aanbrengen afgewerkt met een akoestische spuitlaag. Dit vroeg nauwkeurige afstemming in de voorbereiding. De installaties bestaan uit alle licht- en krachtinstallaties, noodstroomvoorzieningen, armaturen, data, toegangscontrole, inbraakbeveiliging, en de brandmeldinstallatie.