Ventilatie, luchtbehandeling, bevochtiging

Moderne gebouwen zijn goed geisoleerd. De kou wordt buiten gehouden en warmte gaat er moeilijk uit. Goede ventilatie is daarmee een noodzaak; met welk systeem ook gekoeld of verwarmd wordt. Bij onvoldoende ventilatie daalt de luchtkwaliteit beneden peil en treedt verstoring op van de vochtbalans. In kantoren, scholen, hotels, ziekenhuizen, laboratoria, woningen, openbare gebouwen en vele andere gebouwen is een goede verse luchtvoorziening onmisbaar. Veel productieprocessen zijn zelfs onmogelijk zonder geavanceerde luchttechniek.

Ventileren kan door middel van een eenvoudig afzuigsysteem. Het nadeel daarvan is dat ongecontroleerd vocht, stof en soms schadelijke stoffen worden aangetrokken. Ook de duur verwarmde of gekoelde lucht verdwijnt in het niets. Daarom ontwerpt en installeert Klimaatservice Holland eveneens gebalanceerde ventilatiesystemen met, afhankelijk van de omstandigheden, allerlei vormen van warmteterugwinning. Deze installaties, die bestaan uit luchtbehandelingskasten, kanalensy-stemen en inblaasvoorzieningen, garanderen continu een maximum aan comfort met een minimum aan energieverlies.

Luchtbehandelingskast met warmtewiel ventilatie, luchtbehandeling, bevochtiging Kantoorgebouw NWO Den Haag. Ventilatie, luchtbehandeling, bevochtiging

Ieder gebouw, en de daarmee samenhangende functies, stelt zijn eigen specifieke eisen aan de luchtkwaliteit zoals luchtfiltering, bevochtiging, ontvochtiging en temperatuurniveau. Een kantoor-gebouw vraagt een ander binnenklimaat dan een restaurant en de luchtbehandeling in een ziekenhuis is weer anders dan in een laboratorium. In de meeste gevallen zijn binnen een gebouw of een schip meerdere functies verenigd, zodat er behoefte is aan een gedifferentieerd binnenklimaat.

In moderne productieprocessen zijn de eisen die aan de zuiverheid van de lucht worden gesteld soms extreem hoog. Milieuvoorschriften met betrekking tot uitstoot en geluidsoverlast alsmede brandtechnische eisen worden steeds stringenter terwijl de inzichten over de invloed van de luchtkwaliteit op de prestaties van personen zijn verdiept.

Klimaatservice Holland beschikt over de specialistische kennis, middelen en ervaring om de meest efficiente maatwerkinvulling te geven binnen alle gestelde eisen. Daarnaast wordt gekeken naar esthetische oplossingen voor plaatsing van de relatief volumineuze luchtbehandelingsinstallaties.