Wat men in het algemeen niet zou verwachten van een installatiebedrijf is het uitvoeren van totaal bouwmanagement. Onder totaal bouwmanagement verstaan wij het als hoofdaannemer optreden bij het verbouwen of uitbreiden van utiliteitsprojecten. Door als installatiebedrijf regelmatig deel te nemen aan bouwprojecten in de vorm van zogenaamde bouwteams, hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied van aanvullende werkzaamheden in de bouw. Hierbij kan men denken aan systeemwanden, plafondsystemen, verhoogde vloeren, schilderwerk, constructiewerk, gevelsystemen alsmede het traditionele werk van de bouwkundige aannemer. Werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties, koelinstallaties, (klimaat)regelinstallaties, verlichting, sanitair en riolering, warm- en koudtapwatersystemen, liftinstallaties, sprinklersystemen en databekabeling, behoren normaliter tot ons installatiewerk.

Het eerste werk waarin wij als hoofdaannemer optraden is reeds in 1997 gerealiseerd. Daarna kwam dit gaandeweg meer voor en heeft dit in 2001 geresulteerd in het opzetten van een aparte afdeling. Op deze afdeling werken bouwkundige medewerkers die jarenlange ervaring hebben opgedaan bij bouwbedrijven en vastgoedontwikkelaars.

Eén van de voordelen van deze manier van werken is dat de totale engineering, het tekenwerk, de coördinatie op het werk alsmede de aanvraag voor eventuele bouwvergunningen en keuringen van de nutsbedrijven door ons bedrijf worden uitgevoerd. Het totaal wordt uitgevoerd door medewerkers die het gehele vakkenpakket beheersen. Een complete aanbieding kan door onze medewerkers worden gemaakt. Bij opdracht heeft de cliënt slechts met één aanspreekpunt te maken, die gedurende het gehele project het werk begeleidt en de verantwoording draagt. In bestaande (kantoor)gebouwen worden in overleg met de huurder of eigenaar van het pand planningen gemaakt ten aanzien van (interne) verhuizingen voor de verbouwing.

Door onze landelijke service-organisatie komen wij al jaren bij klanten die eigenaar of beheerder zijn van bedrijfspanden. Bij optredende verbouwingen of uitbreidingen stuiten deze eigenaren of beheerders al snel op een scala van technisch gespecialiseerde vakdisciplines die op elkaar moeten aansluiten en goed gecoördineerd moeten worden.

Wij willen u graag van dienst zijn om alle aspecten van deze verbouwingen te realiseren en daarmee uw pand te updaten.