afstandbeheer

De meeste installaties zijn meer of minder grote energiegebruikers. Energiegebruik is met regelingen en schakelklokken te sturen, maar een meting en controle hierop zal het eigenlijke gebruik weergeven. Om onnodig gebruik of onnodig stand-by van installaties tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de installaties worden gestuurd door zo optimaal mogelijke regeltechniek. Ook zullen de instellingen van de regelaars regelmatig gecontroleerd moeten worden op de juiste waarden en moet gecontroleerd worden of de instellingen en schakeltijden van de gebruikers nog relevant zijn (leegstaande gebouwen of gebouwdelen behoeven immers niet te worden geconditioneerd).

Omdat Klimaatservice Holland, al sinds de tachtiger jaren, beschikt over een moderne afdeling "afstandbeheer", kan iedere installatie op zijn functioneren vanuit onze centrale post gecontroleerd worden en kan hieruit ook gezien worden waar er energievraag is. Uiteraard is hiervandaan ook de installatie bij te sturen (afschakelen of energiearm afstellen). Met gebruikmaking van grafieken en staten kan de energiebehoefte en het energiegebruik voorgelegd worden aan de betrokken partijen.

Bij storingen kan het afstandbeheer programma automatisch de melding doorgeven. Klimaatservice Holland is 24 uur per dag paraat. Hierdoor kan tijdig actie ondernomen worden, zodat uitval van installaties niet of nauwelijks merkbaar zal zijn bij de gebruikers.

Iedere installatie die wij op afstand beheren, wordt minimaal 1 maal per week op werking gecontroleerd. Hierbij wordt op afstand de juiste werking van de installatieonderdelen gecontroleerd en worden middels grafieken de schakeltijden en andere parameters gecheckt.

Klimaatservice Holland bewaakt en beheert onder andere technische installaties van: scholen, sporthallen, kantoren, bankgebouwen, politiebureaus, zwembaden, bejaardencentra, computerruimten en faculteitsgebouwen van universiteiten.

Bijzondere installaties zijn o.a.: