Verpleeghuis Waerthove, Sliedrecht

« »

Verpleeghuis Waerthove, Sliedrecht

Omschrijving: Verpleeghuis Waerthove
Adres: Kerkbuurt 200
Vloeroppervlakte: 15.400 m² BVO
Opdrachtgever: Rivas
Architect: GBS Architecten
Adviseur: Valstar Simonis
Aannemer: De Vries en Verburg
Soort opdracht: In combinatie met de bouwkundig aannemer zijn we geselecteerd voor de realisatie. Na selectie is in een optimalisatietraject het project verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Direct naast het nog in gebruik zijnde verpleeghuis is de nieuwbouw van verpleeghuis Waerthove gerealiseerd. Het project is in twee fasen gebouwd. De eerste fase (bouwdeel A t/m D) omvat totaal 13 groepswoningen. Elke groepswoning bestaat uit 8 verpleegkamers. De eerste fase is in april 2013 opgeleverd. De tweede fase omvat de bouwdelen E, F en G, met totaal 59 appartementen en is in september 2014 opgeleverd. Gelijktijdig met de nieuwbouw is het bestaande behandelcentrum (bouwdeel K) op de begane grond gerenoveerd en met een verbindingsgang gekoppeld aan fase 2.

De nieuwbouw omvat 12.050 m² en de renovatie 3.350 m² BVO. Door Klimaatservice Holland zijn de complete werktuigkundige installaties gerealiseerd. De benodigde warmte en koude wordt duurzaam opgewekt middels een WKO-installatie (40 m3/h) gekoppeld aan een warmtepomp. De centrale installatie is gesitueerd tussen de bouwdelen AB en CD. Vanaf deze ruimte lopen distributie leidingen via de kruipruimte en het terrein naar de diverse bouwdelen. De bestaande gasaansluiting is verplaatst en de bestaande bouwdelen zijn gekoppeld aan de nieuwe verwarming- en koelinstallatie.

Omschrijving W-installaties:

De W-installaties omvatten de complete sanitaire en werktuigkundige installaties. De sanitaire installaties bestaan uit hemelwaterafvoer, binnenriolering, warm- en koudtapwater en brandbestrijding. Ter voorkoming van legionella is bij de centrale watermeter een poortwachtersysteem geplaatst. De werktuigkundige installaties omvatten de gasleiding, verwarming-, luchtbehandeling-, koel- en regelinstallaties. Complicerende factor was dat de bestaande nutsaansluitingen verplaatst moesten worden, terwijl er geen onderbreking mocht zijn van o.a. warmtapwaterlevering.