Potentiaal, Eindhoven

« »

Potentiaal, Eindhoven

Omschrijving: Transformatie Potentiaal gebouw
Vloeroppervlakte: 22.500 m² BVO
Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Zuidwest B.V.
Architect: Diederendirrix
Adviseur: J. van Toorenburg
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Zuidwest B.V.
Soort opdracht: Het project is verworven in onderaanneming van de bouwkundig aannemer. De stukken van de adviseur zijn in nauw overleg verder uitgewerkt tot UO.

Het Potentiaal-gebouw (voormalige faculteit Elektrotechniek) op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven is getransformeerd naar een woongebouw. Naast 441 studentenwoningen van 20 tot 30 m² biedt het gebouw onderdak aan een plint met verschillende cultuurverenigingen, extra onderwijsruimtes, een kinderdagverblijf, een medisch cluster, een supermarkt en horeca. Hiermee heeft het gebouw een schakelfunctie gekregen tussen de universiteitsgebouwen en het nieuwe woongedeelte van de campus.

Door Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland zijn de complete sanitaire, werktuigkundige en elektrotechnische installaties gerealiseerd. Voor de warmte- en koude opwekking is aangesloten op het WKO-systeem van de universiteit. In de kelder zijn warmtepompen opgesteld voor de duurzame opwekking van de benodigde warmte. Vanwege de doorlooptijd zijn veel installatiedelen prefab aangeleverd. Om die reden is samen met de opdrachtgever ook gekozen voor prefab badkamers. Om te kunnen voldoen aan het gewenste energielabel is de regeling van de ventilatie op basis van CO2 in een later stadium toegevoegd.
Voor de E-installaties is gekozen voor stekkerbaar installeren. Hiermee kon een korte doorlooptijd worden gerealiseerd en worden faalkosten voorkomen.
De engineering van het project is volledig op basis van BIM gedaan.

Omschrijving W-installaties:

De sanitaire installaties omvatten hemelwaterafvoer, vuilwaterafvoer, complete warm- en koudtapwaterinstallatie, sanitair en brandbestrijdingsinstallaties. Er zijn prefab badkamers toegepast.

De werktuigkundige installaties omvatten de warmte- en koudeopwekking, distributie, en afgifte, luchtbehandeling en regelinstallaties. Voor de energie afrekening is er een complete energieregistratiesysteem gerealiseerd.

Omschrijving E-installaties:

De E-installaties omvatten alle elektrotechnische installaties. Vanuit de kelder van het gebouw wordt de centrale voeding verdeeld naar de verdeelkasten op de diverse posities in het gebouw. De installaties in de studio’s zijn volledig stekkerbaar uitgevoerd. De E-instalalties bestaan uit licht- en krachtinstallaties, armaturen, intercom, data, brandmeldinstallaties, toegangscontrole, CCTV-installaties enz.