Technische installaties in gebouwen zijn primair aangebracht voor het comfort en de veiligheid van de gebruikers van deze panden. De investeringen die hierin gedaan zijn, zullen pas hun rendement geven als de installaties ook daadwerkelijk doen waarvoor ze aangekocht zijn. Omdat deze installaties aan slijtage onderhevig zijn, vervuilen en corroderen zal voor een goede werking van deze apparatuur, technisch onderhoud gedaan moeten worden. Het juist afstellen van de apparatuur resulteert in een hoger rendement en een veilige installatie. Met een onderhoudscontract bij Klimaatservice Holland bent u verzekerd van een goed werkende installatie en een serviceapparaat dat altijd voor u klaar staat. Storingen zijn niet te vermijden, daarom heeft Klimaatservice Holland een eigen ploeg service- en onderhoudsmonteurs die een landelijke dekking bij calamiteiten kunnen realiseren.

Omdat bij servicewerk snelle en duidelijke communicatie noodzakelijk is, zijn bij Klimaatservice Holland de klanten in groepen (accounts) verdeeld. Iedere accountgroep heeft één contactpersoon die alles weet over de installatie en de wensen van de klant. Misverstanden over en weer worden daardoor zo beperkt mogelijk gehouden. De accountgroepen hebben eigen monteurs, zodat ook de monteurs meestal bekend zijn bij de klant. Dit werkt voor beide partijen vertrouwd en prettig.

De huidige accountgroepen zijn:

In totaal heeft Klimaatservice Holland ca. 350 utiliteitspanden en ca. 2000 woningen in beheer. De totale oppervlakte van kantoren en gebouwen, waar wij verantwoordelijk zijn voor het binnenklimaat, beslaat momenteel ruim 1,2 miljoen m2. De meeste installaties zullen een levensduur hebben die korter is dan die van het gebouw. Daardoor is het noodzakelijk dat tijdig een meerjarenbudget wordt opgesteld voor vervanging van deze apparatuur. Jaarlijks controleren en mogelijk bijstellen van het budget behoren tot de adviestaken van Klimaatservice Holland.

Het weer in Nederland verandert bijna iedere dag, hierop moeten de installaties reageren. Dat houdt soms in dat er 's ochtends nog gestookt en 's middags gekoeld moet worden. Omdat Klimaatservice Holland, al sinds de tachtiger jaren, beschikt over een volledige afdeling "afstandbeheer", kan iedere installatie op zijn functioneren vanuit onze centrale post gecontroleerd worden en kan van hieruit ook gezien worden waar er energievraag is. Uiteraard is hiervandaan ook de installatie bij te sturen (afschakelen of energiearm afstellen). Met gebruikmaking van grafieken en staten kan de energiebehoefte en het energieverbruik voorgelegd worden aan de betrokken partijen.

Bij storingen kan het afstandbeheerprogramma 24 uur per dag automatisch de melding doorgeven. Hierdoor kan tijdig actie ondernomen worden, zodat uitval van installaties niet of nauwelijks merkbaar zal zijn bij de gebruikers.