Brand is verwoestend en fataal. Hoe goed de verzekering ook is, geld kost het altijd. Voor betrokkenen kan de schade zelfs onherstelbaar zijn. Een goed beveiligingssysteem is dan ook onmisbaar. Afhankelijk van regelgeving en situatie worden door c.q. onder verantwoordelijkheid van Klimaatservice Holland verschillende brandblussystemen geïnstalleerd.

Brandslanghaspels, draagbare brandblussers en droge blusleidingen
Brandblusinstallaties uitgevoerd met haspels en/of draagbare blussers hebben ten doel een brand in een vroegtijdig stadium te bestrijden. Hierbij wordt gestreefd naar een goede werking, gemakkelijke hanteerbaarheid en eenvoudige bediening. Bij installaties met brandslanghaspels onderscheiden we twee groepen: met of zonder drukverhogingsinstallatie. Bij draagbare brandblussers, feitelijk alleen geschikt om een brand in beginstadium te blussen, onderscheiden we verschillende blusstoffen. Droge blusleidingen worden in grotere gebouwen aangelegd. Dit zijn stalen buizen waarop aansluitingen zijn gemonteerd voor de voeding van de brandweer en op diverse plaatsen aansluitingen voor de brandslang.

Sprinklerinstallaties
Sprinklerbrandbeveiliging bewijst dat brandbeveiliging meer is dan snelle brandmelding alleen. Goede brandbeveiliging is detecteren èn blussen. Een sprinklerbeveiligingsinstallatie zorgt voor nauwkeurige signalering en directe, automatische blusactiviteiten op de plaats waar de vlammen zich bevinden. Een sprinklerinstallatie bestaat in het algemeen uit een watervoorziening, een leidingnet met sprinklers en een meldinstallatie. Sprinklers zijn er in diverse uitvoeringen en werktemperaturen. In elke sprinkler zit een glaspatroon met gekleurde vloeistof die reageert op de omgevingstemperatuur. Bij brand stijgt de temperatuur waardoor de vloeistof uitzet en de glaspatroon stuk springt. Dit maakt de weg vrij voor het water. Sprinklers sproeien dus alleen waar de brand zich bevindt.

Vernevelinstallaties
Een vernevelinstallatie is een sprinklersysteem waarbij het water onder hoge druk verneveld wordt, waardoor er met relatief kleine hoeveelheden water een groot brandblussend vermogen gecreëerd wordt. De waterschade is dankzij dit systeem derhalve aanmerkelijk minder. Vernevelinstallaties passen wij onder andere toe aan boord van (passagiers)schepen en daar waar zo min mogelijk waterschade aan kostbare apparatuur mag optreden. De nevel zorgt voor een snel koelend effect waardoor dit systeem ook wordt toegepast in ruimten waar grote hitte-ontwikkeling kan ontstaan.

Blusgasinstallaties
Een blusgasinstallatie wordt vooral toegepast in ruimten met kostbare, watergevoelige, apparatuur waar bij het blussen geen nevenschade mag worden veroorzaakt. Dit is het geval in bijvoorbeeld computer- en serverruimten.